„Po co” Oddychasz?

4 Views Comment Off

Widoczny każdego dnia transport można klasyfikować w przeróżny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić wolno przewóz lądowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz samoczynny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka bądź zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport wolno podzielić na: towarowy oraz pasażerski. Ma prawo mieć on profil wielozadaniowy czy też wyspecjalizowany typu Co robi bloger, gdy nie bloguje ?. Specjalizacja w zakresie przewozów może być skutkiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, zwłaszcza w przypadku korzystania z rozmaitych środków lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy transport ciągły i nieciągły. Przewóz ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy frachtowej. Inne typy transportu przystają do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy oraz pojedynczy.

źródło: Jak wyrzucać z pracy-to z klasą

In : Blog

About the author

Related Articles

Archiwa