Najlepsze hotele

7 Views Comment Off

Baza noclegowa składa się z budynków noclegowych i urządzeń towarzyszących – jest jednym z fundamentalnych detalów gospodarki turystycznej. Dzieli się ją na sezonową i całoroczną, a również na otwartą i zamkniętą (dostępna jedynie dla wskazanych grup klientów). Najważniejszą częścią bazy noclegowej są budowle noclegowe, a w ich skład wchodzą obiekty hotelarskie – my polecamy Opinie o noclegach. Ustawa o usługach turystycznych podaje następujący podział obiektów noclegowych: pola biwakowe, kempingi, schroniska, schroniska młodzieżowe, gniazdka wycieczkowe, pensjonaty, motele oraz hotele. Dłuższą listę podaje natomiast Główny Urząd Statystyczny (GUS), zaliczając jeszcze: ośrodki wczasowe, kolonijne i szkoleniowo-wypoczynkowe i zakłady uzdrowiskowe, domy pracy twórczej, składy wynajmowanych domków krajoznawczych i inne niesklasyfikowane. Wszystkie obiekty noclegowe muszą spełniać miarodajne warunki ogólne, inaczej świadczyć podstawowe usługi połączone z pobytem wędrowców, w tym sprzątanie pokoi po gościach, utrzymanie nie jest wymogiem koniecznym, jednak niezwykle mile widzianym. W przypadku pól biwakowych wymogiem jest, by turyści byli na obszarze umyślnie do biwakowania przeznaczonym.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa